Lokalizacja
KINO PIONIER

www.kinopionier.republika.pl
NASI PARTNERZY INFORMACJE
 
LOKALIZACJA


 Kasa czynna od
godziny 15:00.


Projekcja seansów
odbywa się przy
frekwencji nie mniejszej
niż 4 osoby.

Kino nie ponosi odpowiedzialności za
błędne terminarze
w innych mediach.

Kino zastrzega sobie możliwość zmiany
repertuaru w każdej
chwili.

Kino organizuje seanse
dla szkół
i zakładów pracy.

Kino nie prowadzi
sprzedaży napojów
i jedzenia.
 
ODWIEDZIŁO NAS
 
 
Huba 2008